• اشتراک گذاری
  • مقایسه

ماسک محافظ تالنز (052)

موجود در انبار ارسال توسط افق

رایگان

توضیحات

جلوگيري از چسبندگي آبرنگ به مناطقي از نقاشي كه با لايه Liquid Masking پوشانده شده است
در عرض ١۰ دقيقه خشك ميشود
به محض خشك شدن و حتي پس از گذشت چند روز به آساني با نوك انگشت برداشته مي شود
برداشتن آن بعد از گذشت یک هفته سخت تر خواهد بود
ميتواند موجب تغيير رنگ در كاغذ سلولزي شود
همچنين براي جوهر هایي با پايه آب (گواش، اكولين، مرکب) ميتواند استفاده شود
در اندازه ٧۵ ميلي ليتر موجود است
 

ماسك موقتي براي بخش هايي در نقاشي آبرنگ محصول کشور هلند

جلوگيري از چسبندگي آبرنگ به مناطقي از نقاشي كه با لايه Liquid Masking پوشانده شده است
در عرض ١۰ دقيقه خشك ميشود
به محض خشك شدن و حتي پس از گذشت چند روز به آساني با نوك انگشت برداشته مي شود
برداشتن آن بعد از گذشت یک هفته سخت تر خواهد بود
ميتواند موجب تغيير رنگ در كاغذ سلولزي شود
همچنين براي جوهر هایي با پايه آب (گواش، اكولين، مرکب) ميتواند استفاده شود
در اندازه ٧۵ ميلي ليتر موجود است