• اشتراک گذاری
  • مقایسه

مدیوم اکریلیک مات آمستردام (117)

ویژگی های محصول:
  • نوع: 0، 0.5 mm، 0.7 mm، 0/2، 0/3، 0/4، 0/5، 0/8، 0000، 001، 002، 003، 004، 005، 010-gl white، 036-blue lake، 050-gold، 050-gold، 055- gl antiqu، 058-gl bronze، 074-burnt sienna، 076-burnt umber، 080-gl silver، 1، 1، 1 سانتی متر/10 عدد در بسته، 1 ست در بسته، 1 کیلویی، 1 متر، 1 میل، 1.1/2، 1.5 سانتی متر/10 عدد در بسته، 1.5 سانتی متر/8 عدد در بسته، 1/100 ، 1 ست در بسته، 1/100 ، 1 عدد در بسته، 1/100 ، 10 عدد در بسته، 1/100 ، 2 عدد در بسته، 1/100 ، 3 عدد در بسته، 1/100 ، 4 عدد در بسته، 1/100 ، 6 عدد در بسته، 1/100 ، 6 عدد در بسته، 1/100 ،4 ست در بسته، 1/100 ،5 عدد در بسته، 1/100-50 .1 عدد در بسته، 1/1000 ،1 عدد در بسته، 1/150 ، 10 عدد در بسته، 1/150 ، 2 عدد در بسته، 1/150 ، 3 عدد در بسته، 1/150 ،1 عدد در بسته، 1/150 ،4 عدد در بسته، 1/150 ،6 عدد در بسته، 1/150-1/200 ، 3 عدد در بسته، 1/2، 1/2، 1/200 ، 1 عدد در بسته، 1/200 ، 10 عدد در بسته، 1/200 ، 2 عدد در بسته، 1/200 ، 3 عدد در بسته، 1/200 ، 4 عدد در بسته، 1/200 ، 6 عدد در بسته، 1/200 ،2 ست در بسته، 1/200 ،4 ست در بسته، 1/200 ،9 عدد در بسته، 1/25 ،1 ست در بسته، 1/25 ،1 عدد در بسته، 1/25 ،2 عدد در بسته، 1/25 ،3 عدد در بسته، 1/25-1/30، 1 ست در بسته، 1/30 ، 1 ست در بسته، 1/30 ،1 عدد در بسته، 1/300 ، 1 عدد در بسته، 1/300 ، 2 عدد در بسته، 1/300 ، 6 عدد در بسته، 1/300 ،3 عدد در بسته، 1/4، 1/4، 1/5، 1/5، 1/5 میل، 1/50 -4 ست در بسته، 1/50 ، 1 ست در بسته، 1/50 ، 1 عدد در بسته، 1/50 ، 2 عدد در بسته، 1/50 ، 3 عدد در بسته، 1/50 ، 4 عدد در بسته، 1/50 ،10 عدد در بسته، 1/50 ،9 عدد در بسته، 1/50-1/100 ،2 عدد در بسته، 1/50-1/75 ،2 عدد در بسته، 1/500 ، 1 عدد در بسته، 1/500 ، 2 عدد در بسته، 1/500 ، 6 عدد در بسته، 1/500 ،4 عدد در بسته، 1/5میلی متر، 1/75 ، 1 ست در بسته، 1/75 ، 1 عدد در بسته، 1/75 ، 10 عدد در بسته، 1/75 ، 2 عدد در بسته، 1/75 ، 3 عدد در بسته، 1/75 ، 4 عدد در بسته، 1/75 ، 6 عدد در بسته، 1/75-1/100، 2 عدد در بسته، 1/75-1/100، 4 عدد در بسته، 1/75-1/50 ،4 عدد در بسته، 1/75، 8عدد در بسته، 1/8، 1/8، 1/800 ، 1 عدد در بسته، 1/800 ،1 عدد در بسته، 1/89 لیتر، 1×1 میلی متر/ 1 عدد در بسته، 10، 10 برگ، 10 رنگ، 10 سانتی متر، 10 سانتی متر، 10 سانتی متر/1 عدد در بسته، 10 سانتی متر/1 عدد در بسته، 10 سانتی متر/2 عدد در بسته، 10 عدد در بسته، 10 متر، 10 میل، 10 میل – آبی، 10 میل -سفید، 10 میل آبی، 10 میل سفید، 10.5سانتی متر/1 عدد در بسته، 10*10، 10*10، 10*10 سانتی متر، 10*25 سانتی متر .1 عدد در بسته، 100، 100، 100 برگ، 100 سانتی متر، 100 گرم، 100 میل، 100 میل – سفید، 100 میل- آبی، 100-gl black، 100*100، 100*150، 100*20، 100*250 سانتی متر /1 رول، 100*30، 100*40، 100*5.5 سانتی متر / 2 عدد در بسته، 100*50، 100*60، 100*70، 100*70، 100*80، 100×5.5 سانتی متر/ 2 رول، 1000 گرم، 1000 میلی لیتر، 10000 میلی لیتر، 1001، 1002، 106*78، 106×78 سانتیمتر، 11، 11 سانتی متر/1 عدد در بسته، 11 سانتی متر/2 عدد در بسته، 11 سانتی متر/2 عدد در بسته، 110 میل، 110*70، 110*80، 118 میلی لیتر، 12، 12 رنگ، 12 رنگ/ سری B، 12 رنگ/سری f، 12 سانتی متر، 12 سانتی متر/1 عدد در بسته، 12 سانتی متر/2 عدد در بسته، 12 عدد دربسته، 120 رنگ، 120 سی سی، 120 گرم، 120 گرم/ 1 عدد در بسته، 120 میلی لیتر، 120*100، 120*100، 120*120، 120*180، 120*40، 120*50، 120*60، 120*70، 120*80، 120*90، 125 میلی لیتر، 12B، 13، 13 رنگ، 13 سانتی متر/1 عدد در بسته، 13 سانتی متر/2 عدد در بسته، 13.5 سانتی متر/1 عدد در بسته، 130 گرم، 130*90، 132 رنگ، 1345، 14، 14 سانتی متر/1 عدد در بسته، 14 عددی، 140*100، 140*60، 140*70، 140×100 سانتیمتر، 1426، 1429، 1431، 1448، 15، 15 رنگ، 15 سانتی متر، 15 سانتی متر، 15 سانتی متر، 15 سانتی متر/1 عدد در بسته، 15 سانتی متر/2 عدد در بسته، 15 گرم، 15*10، 15*10، 15*15، 15*20، 15×12 سانتی متر/ 1 عدد در بسته، 150، 150 میل ال بی، 150 میلی لیتر، 150*100، 150*130، 150*150، 150*50، 150*70، 150*80، 150×1000 سانتیمتر، 1500، 1501، 1503، 155 گرم، 16، 16 رنگ، 16 سانتی متر/1 عدد در بسته، 16 سانتی متر/2 عدد در بسته، 16*12 سانتی متر، 160 گرم، 160*80، 1600 گرم، 17، 17 سانتی متر، 17 سانتی متر/1 عدد در بسته، 170*60، 18، 18 رنگ، 18*13، 18*24، 180، 180*90، 185 گرم، 185 گرم، 185 گرم راف (rough)، 185 گرم کلدپرس (cold press)، 185 گرم هات پرس (hot press)، 188-cobalt tint، 19، 19 سانتی متر/1 عدد در بسته، 190 گرم، 1B، 1H، 2، 2 سانتی متر/10 عدد در بسته، 2 سانتی متر/2 عدد در بسته، 2 سانتی متر/3 عدد در بسته، 2 سانتی متر/5 عدد در بسته، 2 سانتی متر/6 عدد در بسته، 2 سانتی متر/7 عدد در بسته، 2 سانتی متر/8 عدد در بسته، 2 عدد در بسته، 2 کیلویی، 2 متر، 2 میل، 2.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 2.5 سانتی متر/5 عدد در بسته، 2.5 سانتی متر/6 عدد در بسته، 2.5 سانتی متر/7 عدد در بسته، 2*2، 2/3، 2/4میلی متر، 2/5، 2/5 میل، 2×2 میلی متر/ 1 عدد در بسته، 20، 20 برگ، 20 رنگ، 20 سانتی متر، 20 عدد در بسته، 20 گرم در بسته، 20 متر، 20 میل، 20 میل -آبی، 20 میل -سفید، 20 میل ال-بی، 20*10، 20*10، 20*20، 20*24، 20*30، 20*40، 200 گرم، 200 میلی لیتر، 200- neon blue، 200-gl blue، 200-gl blue، 200-sh blue، 200*100، 200*150، 2000 گرم، 21، 214-sky blue، 218-red، 22، 220، 220 گرم، 220 گرم ،1 عدد در بسته، 223-blue gray، 23، 230 گرم، 237 میلی لیتر، 24، 24 تایی، 24 رنگ، 24*18، 24*18، 24*30، 24*6 اینچ، 240 گرم، 240 میلی لیتر، 246- navy blue، 25، 25، 25، 25 رنگ، 25 سانتی متر، 25 میلی لیتر، 25*10 سانتی متر .3 عدد در بسته، 25*10 سانتی متر/ 2 رول، 25*10 سانتی متر/1عدد در بسته، 25*10 سانتی متر/1عدد در بسته، 25*18 سانتی متر / 1 عدد در بسته، 25*18 سانتی متر/1 رول، 25*18 سانتی متر/1 عدد در بسته، 25*18 سانتی متر/1 عدد در بسته، 25*20، 25*25، 25*25، 25*30، 25*35، 25×10 سانتی متر/ 1 عدد در بسته، 25×18 سانتی متر/ 1 عدد در بسته، 25×36 سانتیمتر، 250 گرم، 250 گرم، 250 میل، 250 میل ال بی، 250 میلی لیتر، 250 میلی لیتر، 250×100 سانتی متر/ 1 رول، 250×50 سانتی متر/ 1 رول، 2500 میلی لیتر، 256، 257-flesh tint، 258/5258، 26، 26*19، 260 گرم، 275-tr blue، 280 گرم، 285 گرم، 29*21، 290 گرم، 2B، 2H، 3، 3 سانتی متر/10 عدد در بسته، 3 سانتی متر/3 عدد در بسته، 3 سانتی متر/4 عدد در بسته، 3 سانتی متر/5 عدد در بسته، 3 سانتی متر/6 عدد در بسته، 3 عدد در بسته، 3 متر، 3 میل، 3 میلی متر، 3.5 سانتی متر/2 عدد در بسته، 3.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 3.5 سانتی متر/4 عدد در بسته، 3.5 سانتی متر/5 عدد در بسته، 3.5 سانتی متر/6 عدد در بسته، 3*3، 3/4، 3/4، 3/8، 3/8، 3/8میلی متر، 3×3 میلی متر/ 1 عدد در بسته، 30، 30، 30 برگ، 30 رنگ، 30 سانتی متر، 30 سانتی متر، 30 گرم، 30 متر، 30 میل، 30 میل – سفید، 30 میلی لیتر، 30*10، 30*120، 30*15 سانتی متر، 30*20، 30*20، 30*20 / 1 عدد در بسته، 30*24، 30*24، 30*25، 30*30، 30*30، 30*30 سانتی متر، 30*80، 30×20 سانتی متر/ 1 عدد در بسته، 300 گرم، 300 گرم راف (rough)، 300 گرم کلد پرس (cold press)، 300 گرم هات پرس (hot press )، 300 میل، 310/5310، 32 تایی، 32 رنگ، 330-lridescent white، 34 رنگ، 34×49 سانتیمتر، 35، 35 میل، 35*25، 35*25، 35*25، 35*25 سانتی متر/1 رول در بسته، 35*25 سانتی متر/1 عدد در بسته، 35*25 سانتی متر/1 عدد در بسته، 35*25 سانتی متر/3 عدد در بسته، 35*45، 35*50، 35*50 سانتی متر / 1 رول، 35*50 سانتی متر/1 عدد در بسته، 35×25 سانتی متر/ 1 عدد در بسته، 35×25 سانتی متر/ 2 عدد در بسته، 35×50 سانتیمتر، 36 تایی، 36 رنگ، 360 گرم، 37 میلی لیتر، 38×52 سانتیمتر، 3B، 3H، 4، 4 حلقه، 4 رنگ، 4 سانتی متر/2 عدد در بسته، 4 سانتی متر/3 عدد در بسته، 4 سانتی متر/4 عدد در بسته، 4 عدد در بسته، 4 میل، 4 میلی متر، 4.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 4.5 سانتی متر/4 عدد در بسته، 4*2، 4*4، 40، 40، 40 برگ، 40 سانتی متر، 40 گرم، 40 میل رامبرانت، 40 میلی لیتر، 40*100، 40*120، 40*140، 40*20، 40*25، 40*30، 40*40، 40*40، 40*50، 40*80، 400، 400 سی سی، 400 گرم، 400 میلی لیتر، 400-neon red، 406، 407، 408، 411، 413/5413، 414، 415-copper، 417، 419، 420، 420 گرم، 420-gl carmine red، 425، 427، 428، 430، 431، 434، 435، 436، 440، 443-gold، 45، 45 رنگ، 45 میل، 45*30، 45*35، 45*35، 45*35، 450 گرم، 452، 454، 455، 457، 458، 460، 461، 463، 464، 466، 469، 473 میلی لیتر، 474، 474- tr ruby red، 475، 477-permanent crimson، 48 تایی، 48 رنگ، 480 میلی لیتر، 482، 482-permanent green deep، 483-permanent green light، 484-permanent green middle، 484/5484، 485/5485، 486-permanent lemon، 487-viridian، 490، 492، 493-permanent orange، 495، 496، 4B، 4H، 5، 5 سانتی متر، 5 سانتی متر/2 عدد در بسته، 5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 5 سانتی متر/4 عدد در بسته، 5 عدد در بسته، 5 متر، 5 میل، 5 میل-سفید، 5 میلی متر، 5.5 سانتی متر/2 عدد در بسته، 5.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 5.5*100 سانتی متر / 1رول، 5*5، 5×5 میلی متر/ 1 عدد در بسته، 50، 50، 50 رنگ، 50 سانتی متر، 50 سانتی متر ،1 عدد در بسته، 50 گرم ،1 عدد در بسته، 50 میل، 50 میل – سفید، 50 میل ال بی، 50 میلی لیتر، 50*100، 50*120، 50*130، 50*140، 50*150، 50*20، 50*200، 50*25، 50*250سانتی متر /1رول، 50*30، 50*35، 50*35 سانتی متر/1 عدد در بسته، 50*35 سانتی متر/1 عدد در بسته، 50*35 سانتی متر/1 عدد در بسته، 50*40، 50*40، 50*50، 50*60، 50*80، 50*90، 50×35 سانتی متر/ 1 عدد در بسته، 500 گرم، 500 میلی لیتر، 500 میلی لیتر، 5000 میلی لیتر، 507-gl copper، 508-permanent yellow deep، 509-permanent yellow middle، 510-permanent yellow pale، 52 گرم، 530-poster black، 534-poster red، 536-poster white، 547-cadmium red، 55 میلی لیتر، 557-magenta، 5B، 5H، 6، 6 رنگ، 6 رنگ/ سری A، 6 رنگ/ سری B، 6 سانتی متر/2 عدد در بسته، 6 سانتی متر/3 عدد در بسته، 6 عدد در بسته، 6 میل، 6 میلی متر، 6.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 6*6، 6/0 میلی متر، 60، 60، 60 برگ، 60 تایی، 60 رنگ، 60 سانتی متر، 60 سی سی، 60 گرم، 60 میل ال بی، 60 میلی لیتر، 60*100، 60*100، 60*120، 60*20، 60*30، 60*30، 60*40، 60*45، 60*45، 60*50، 60*60، 60*80، 60*90، 600، 603-scarlet lake، 610-sanguine، 611-gl light green، 611-sanguine x viiie، 617-silver، 618- sanguine medicis، 620-tr emerald، 630- duck green، 64 رنگ، 640 گرم، 65، 65*45، 65*50، 65×110 سانتیمتر، 65×50 سانتیمتر، 668-ultramarine deep، 676-vandyke brown، 686-vermilion tint، 688-violet، 6B، 6H، 7، 7 رنگ، 7 سانتی متر/2 عدد در بسته، 7 سانتی متر/3 عدد در بسته، 7 عددی، 7.5 سانتی متر/2 عدد در بسته، 7.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 7/5 سانتی متر، 70، 70، 70 سانتی متر، 70 گرم، 70*100، 70*100، 70*120، 70*30، 70*40، 70*40، 70*40، 70*50، 70*60، 70*60، 70*70، 70*90، 70×100 سانتیمتر، 70×50 سانتیمتر، 700- neon yellow، 703/5703، 72 رنگ، 72×101 سانتیمتر، 721-tr amber، 723، 73*55، 73×55 سانتیمتر، 744-yellow ochre، 747-sahara، 75 میلی لیتر، 75×110 سانتیمتر، 750 میلی لیتر، 752، 752-orange، 754، 757، 76×56 سانتیمتر، 770، 774، 778، 779، 780، 781، 784، 785، 786، 7B، 7H، 8، 8 رنگ، 8 سانتی متر/2 عدد در بسته، 8 سانتی متر/3عدد در بسته، 8 میل آبی، 8 میل سفید، 8 میلی متر، 8.5 سانتی متر/2 عدد در بسته، 8.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 8*8، 80، 80، 80 برگ، 80 رنگ، 80 سانتی متر، 80 گرم، 80 میلی لیتر، 80*100، 80*100، 80*120، 80*180، 80*30، 80*40، 80*50، 80*60، 80*60، 80*80، 80×100 سانتیمتر، 80×120 سانتیمتر، 800، 800 گرم، 800-gl brown، 819، 821، 822، 826، 833، 834، 835، 836، 837، 843، 850 گرم، 893، 896، 897، 8B، 8H، 9، 9 سانتی متر، 9 سانتی متر/2 عدد در بسته، 9 سانتی متر/3 عدد در بسته، 9.5 سانتی متر/3 عدد در بسته، 9*7 سانتی متر، 90، 90 رنگ، 90 سانتی متر، 90 گرم، 90 میل، 90*100، 90*120، 90*20، 90*30، 90*40، 90*45، 90*50، 90*60، 90*60، 90*70، 90*70، 90*80، 90*80، 90*90، 90×120 سانتیمتر، 90×60 سانتیمتر، 900-gl violet، 900-tr violet، 900-violet، 92 گرم، 92 گرم، 922- neon fuchsia، 922-gl fuchsia، 946 میلی لیتر، 95*180، 962-pourpte، 971- nature savanna، 976-nature quartz، 983-grantin، 988- nature basaite، 9B، 9H، A، A2، A3، A4، A5، alice blue-332، B، B1- پودر زغال مشکی تیره، barium yellow-120، beige-732، black-100، black-900، blender-b.01، blood red-285، blue cana-230، blue gray 1-822، blue gray 2-825، blue gray 3-826، blue gray 4-827، blue gray-824، blue turqloise-280، blue-200، blue-317، blush-741، bordeaux-411، brick belge-843، bright yellow-404، brown-705، brown-800، BU1- پودر کنته قهوه ای تیره، burnt sienna-738، C، cadmium red-217، caramel-807، carmine red-208، carmine red-420، CH1- پودر کنته مشکی تیره (چرب)، champagne-045، champagne-418، cobalt blue-304، cool gray 1-c.01، cool gray 10-c.10، cool gray 11-c.011، cool gray 2-c.02، cool gray 3-c.03، cool gray 4-c.04، cool gray 5-c.05، cool gray 6-c.06، cool gray 7-c.07، cool gray 8-c.08، cool gray 9-c.09، coral-754، cornflour blue-364، cream yellow-422، ct0501، ct0502، ct0503، ct0504، ct0509، ct0510، ct0511، ct0512، ct0513، ct0514، ct2201، ct3001، ct5201، D2- پودر کنته مشکی مدیوم (خشک)، dark brown-767، dark gray-805، dark oatmeal-784، dark pink-229، dark steel gray-829، dawn gray-823، deep blue-378، deep brown-769، deep green-567، deep pink-665، deep red-268، deep violet-609، dull blue-366، ecadmium orang-406، emerald green-553، english rose-419، evory-416، F، farmboise-481، flash-425، flesh colour-420، fuchsia-922، G1- پودر گرافیت کم رنگ (چرب)، G2- پودر گرافیت مدیوم (چرب)، G3- پودر گرافیت تیره (چرب)، geranium red-264، gl flesh-425، gl green-600، gray brown-803، gray tint-831، gray-828، green gray 1-840، green gray 2-842، green gray 3-844، green gray 4-846، green gray-845، green shadow-520، green- 600، green-508، grey-150، H، H3، H4، haze blue-340، HB، ice blue-350، ice tint-331، jasmine-103، lemon yellow-102، light bisque-424، light blue-302، light brown-793، light carmine-204، light chestnut-766، light gray-801، light green-504، light green-611، light pink-221، light violet-634، lilac-602، lilac-931، lime green-601، M2- پودر زغال مشکی مدیوم، marine green-539، mas red-463، may green-505، mellow yellow-140، menthol violet-316، mid brown-764، mid gray-838، mid green-542، mid yellow-104، mint green-640، mix-005، MO2، MO3، MO4، mustard-736، natural gray-808، navy blue-246، navy-318، neon orange-752، nutmeg-765، oatmeal-730، ocean green-506، ochre-153، olive green-544، olive-645، orange-407، pale aqua-531، pale belge-731، pale blue-330، pale blush-740، pale dawn gray-841، pale gray-821، pale green-501، pale iceberg blue-351، pale pink-200، pale rose-262، pale yellow-100، peacock blue-339، persian blue-315، persian green-334، pine green-662، pink haze-201، pink-225، pink-475، poppy red-428، porcelain-417، purple-637، pwc شین هان، red-400، rose belge-425، rose- 476، royal blue-265، sand-723، scarlet red-215، SE1- پودر کنته قهوه ای، SE2- پودر کنته قهوه ای آجری، SE3- پودر کنته قهوه ای روشن، SE4- پودر کنته قهوه ای مایل به قرمز، sh comos-276، sh green-600، sh red-400، shadow mauve-341، slate gray-847، T1- پودر زغال طوسی، taupe-812، tr blue turquoise-280، tr night glow-024، turquoise green- 676، turquoise green-534، vanilla-423، vanilla-730، violet-607، violet-900، W- پودر زغال سفید، warm gray 1-w.01، warm gray 10-w.10، warm gray 11-w.11، warm gray 2-w.02، warm gray 3-w.03، warm gray 4-w.04، warm gray 5-w.05، warm gray 6-w.06، warm gray 7-w.07، warm gray 8-w.08، warm gray 9-w.09، white-010، white-027، wine red-266، yellow green-124، yellow ochre-746، yellow-106، yellow-700، آب نما، آبت، آبرنگ و گواش، آبی، آرت کریشن، آرت کریشن تالنز، آرت لاین، آرتیست، آقامیری، آلاچیق و خانه های تابستانی، آماتور (دانشجویی)، آمستردام، آمستردام سری استاندارد، آمستردام سری حرفه ای، آیدیا، ا سانتی متر/3 عدد در بسته، ابزار، اتود و مغز اتود، اسب، استاندارد، اسفنج رنگی، افرا، اکر، اکریلیکو، اکریلیکو، اکریلیکو 200 میل، اکسترا سافت، اکسترا فاین، اکسترا فاین 40 میل، اکسترا فاین تالنز 16 میل، اکسترا فاین تالنز 50 میل، ال بی 500 میل، انبر مخصوص، انواع چسب، اُهو، باریک، بافت چاپی آجر، بافت چاپی آجر مذهبی، بافت چاپی پارکت و چوب، بافت چاپی سرامیک، بافت چاپی سقف، بافت چاپی سنگ، بافت چاپی سنگ ریزه، بافت چاپی کاغذ دیواری، بافت چاپی کامپوزیت، بافت چاپی کنتیکس، برج ساعت بیگ بن لندن-107، برج وان – 113، برس نقشه کشی، بروینزیل، بریچ تاور لندن – 202، بزرگ، بسته آبی، بسته زرد، بسته سبز، بسته طوسی، بسته های آموزشی، بنفش، بوفه و شومینه و کمد، بوم کش، بوم گیر، بوم مربعی، بوم مستطیلی، بی رنگ، بیسیک، بیسیک 118 میل، بیسیک 400 میل، بیسیک 75 میل، بیسیک 946 میل، بیضی، پ ب اُ، پازل سه بعدی، پاستل و مداد پاستل، پاک کن اتودی، پاکن برقی، پالت، پرسوناژ، پرسوناژ نظامی، پرسوناژ ورزشی، پرگار، پکیج آموزشی، پلکسی بُر و فارسی بُر، پله، پلی کالر، پلی کالر 140 میلی لیتر، پلی کالر 500 میلی لیتر، پلی کالر رفلکت مایمری، پلی کالر متالیک 140 میلی لیتر، پلی کالر متالیک 500 میلی لیتر، پهن، پودر چمن، پی وی سی آجر، پی وی سی رنگی، پی وی سی سقف، پی وی سی سنگ، پی وی سی متفرقه، پیستوله، تجهیزات فضای شهری، تختخواب، تخته رسم، تخته شاسی، تراش و پاک کن، تزئینات، تک سر، تکی، تومبو، تیپ A، تیپ B، تیپ C، تیپ D، تیپ E، تیغه، تینر، جا قلمویی، جامدادی، جدا کننده لاستیک و پلاستیک، جسو، جعبه رنگ و ابزار، جلد اول، جلد دوم، چراغ کار، چراغ مطالعه، چسب، چمن، حرفه ای، حلال، حیوانات، خردلی، خط کش، خطاطی و کالیگرافی، خمیر، خوک، دانه رنگی، در و پنجره، درای پوینت، درختان پهن برگ، درختان سوزنی، درختان گرمسیری، درشت ، 1 عدد در بسته، درشت . 100 گرم در بسته، دفتر، دکو، دو سر، دودی، دی وی دی، دیپ، ذغال و گرافیت، رامبرانت، رنگ چوب، رنگ شناسی و طراحی، رنگ های آماتور، رنگ های اصلی، رنگ های حرفه ای، رنگ های فلورسنت، رنگ های فوق حرفه ای، رنگ های متالیک، ره آورد، روپوش، روشنایی های الکتریکی، روشنایی های ساده، روغن، رولینگ داگ، رونی، رویال تالنز، ریز ، 1 عدد در بسته، ریز . 100 گرم در بسته، زبر، زرد، زمینه، زیتونی، ژل، ساده، سازه های شهری و غیر شهری، سافت، ساکورا، سایز A2، سایز A3، سایز A4، سایز بزرگ، سایز بزرگ، سایز کوچک، سایز کوچک، سبز، ست، ست گونیا، ست ماژیک، ستون، سرخابی، سرمه ای، سرنیت، سری آرتیست 150 میل آمستردام، سری استاندارد 1000 میل آمستردام، سری استاندارد 120 میل آمستردام، سری استاندارد 500 میل آمستردام، سری شش رنگ، سفید، سگ، سنباده، سنگ، شابلون، شابلون دایره، شماره 3، شماره 4، شملون، شین هان، شین هان آرت تاچ، شین هان آرت تاچ، شین هان آرت تاچ براش، شین هان آرت تاچ براش، صفحه برش، صندلی کار، صورت، صورتی، صورتی کم رنگ، طراحی لباس، طراحی و نقاشی، طرح ایفل- 105، طرح بندی خیابان، طرح های تزیینی و نقوش، طلایی، طلق و پلکسی، طوسی، ظرف قلم شور، ظروف آشپزخانه، عکاسی و معماری، علائم شهری، فابر کاستل، فانتزی، فاین، فاین ال بی 150 میل، فاین ال بی 40 میل، فوق حرفه ای، فوم برد، فوم و فوم بورد، فیروزه ای، قرمز، قطر 5 میلی متر، قطر 7 میلی متر- مخصوص سایه، قطر 7/5 میلی متر، قطر 9/5 میلی متر، قطره چکان، قلم فلزی، قلمو افکت، قلمو پهن، قلمو تخت، قلمو تخت، قلمو تخت، قلمو چتری، قلمو زبان گربه ای، قلمو زمینه، قلمو زمینه، قلمو سرپهن، قلمو سرکج، قلمو سرکج، قلمو سرگرد، قلمو سرگرد، قلمو سرگرد، قلمو شاخه زنی، قلمو شمشیری، قلمو شمشیری، قلمو صنعتی، قلمو محو کن، قهوه ای، قهوه ای تیره، قهوه ای تیره (burnt earth)، قهوه ای روشن، قهوه ای روشن (burnt orange)، قیچی، کابینت، کاتر، کاتر غلطکی و گردبر، کارت رنگ آمیزی، کاردک، کاغذ، کاغذ و مقوای رنگی، کاغذ و مقوای سفید، کاغذ و مقوای فانتزی، کد 01، کد 02، کد 02، کد 03، کد 04، کد 05، کد 06، کد 06، کد 07، کد 09، کد 09، کد 1، کد 10، کد 100، کد 101، کد 101، کد 102، کد 102، کد 103، کد 104، کد 106، کد 107، کد 108، کد 109، کد 11، کد 110، کد 111، کد 113، کد 114، کد 115، کد 116، کد 117، کد 118، کد 119، کد 12، کد 12، کد 120، کد 122، کد 123، کد 125، کد 125، کد 126، کد 127، کد 127، کد 128، کد 129، کد 13، کد 130، کد 139، کد 14، کد 14، کد 143، کد 15، کد 15، کد 151، کد 153، کد 156، کد 159، کد 16، کد 16، کد 161، کد 17، کد 17، کد 18، کد 19، کد 19، کد 2، کد 20، کد 21، کد 22، کد 220، کد 221، کد 222، کد 223، کد 224، کد 226، کد 227، کد 228، کد 229، کد 23، کد 23، کد 230، کد 231، کد 233، کد 234، کد 235، کد 236، کد 237، کد 238، کد 238، کد 24، کد 240، کد 242، کد 243، کد 244، کد 246، کد 247، کد 25، کد 255، کد 257/5257، کد 26، کد 27، کد 28، کد 29، کد 3، کد 30، کد 30، کد 31، کد 31، کد 32، کد 33، کد 34، کد 35، کد 37، کد 39، کد 39، کد 4، کد 40، کد 401، کد 41، کد 41، کد 42، کد 43، کد 43، کد 437، کد 44، کد 45، کد 450، کد 46، کد 47، کد 470/5470، کد 48، کد 480، کد 481، کد 49، کد 51، کد 53، کد 55، کد 70، کد 701، کد 72، کد 760، کد 8، کد 80، کد 801، کد 802، کد 803، کد 804، کد 805، کد 807، کد 808، کد 808، کد 809، کد 810، کد 811، کد 812، کد 813، کد 815، کد 818، کد 825، کد 827، کد 828، کد 829، کد 83، کد 830، کد 90، کد CO-1، کد CO-2، کد CO-3، کد CO-4، کد CO-5، کد CO-6، کد CO-7، کد CO-8، کد CO-9، کد CR-1، کد CR-2، کد CR-3، کد CR-4، کد CR-5، کد CR-6، کد CR-7، کد CR-8، کد CR-9، کد R-1، کد R-2، کد T3-1، کد T3-2، کد T3-3، کد T3-4، کد T3-5، کد T3-6، کد T4-1، کد T4-2، کد T4-3، کد T4-4، کد T4-5، کد T4-6، کد T4-7، کد T4-8، کد T4-9، کد5، کد6، کد7، کرتاکالر، کرم، کرم (رنگ پوست)، کرم روشن (رنگ پوست)، کرویل، کرویل (medium)، کرویل (xxl)، کریل، کف دریا، کلاسیکو، کلاسیکو 200 میل، کلاسیکو 60 میل، کلاه شابگاه، کلاه گرد، کلاه نقاب دار، کلر بوک و کاور، کلوفن، کلید تبدیل، کلید تک پل، کلید دوپل، کنته، کوئیلو، کوچک، کوه نور، کیف آرشیو، کیف قلمو و جا قلمویی، کیوان، کیوکالر، کیوکالر دوسر، گربه، گربه، گرد، گونیا، گیاهان تزئینی، لاک الکل، لاک حساس، لایونز، لوازم الکتریکی منزل، لوور، لوور 200 میل، لوور 750 میل، لوور 80 میل، لیکوئیتکس، لیکوئیتکس بیسیک، لیکوئیتکس هوی بادی 59 میل، مارز، ماژیک آماتور، ماژیک تکی، ماژیک حرفه ای، ماژیک طراحی دو سر تاچ براش، ماسک، ماشین ها و تجهیزات نظامی، ماشین های راه سازی، ماشین ورزشی، ماکت، ماکت آپارتمان، ماکت برج، ماکت سایر کاربری ها، ماکت ویلا، ماکو، مایمری اکریلیکو، مایمری پلی کالر، مبل، مبلمان سرویس بهداشتی، متفرقه، متفرقه، متوسط، مجسمه ها، مداد آبرنگی، مداد رنگی، مداد طراحی، مدل U، مدل U، مدل V، مدل V، مدیوم، مدیوم، مربع – A4، مربع – A5، مستطیل، مستطیل، مستطیل (14*30)، مسی، مشکی، مشکی تیره (dark )، مشکی متوسط (medium)، معماری، معمولی، مقوا، مقوا فلوتی، مقیاس 1/100، مقیاس 1/100، مقیاس 1/120، مقیاس 1/15، مقیاس 1/150، مقیاس 1/1724، مقیاس 1/1750، مقیاس 1/18، مقیاس 1/200، مقیاس 1/25، مقیاس 1/28، مقیاس 1/30، مقیاس 1/350، مقیاس 1/3500، مقیاس 1/4، مقیاس 1/50، مقیاس 1/50، مقیاس 1/506، مقیاس 1/6، مقیاس 1/6400، مقیاس 1/8، مقیاس 1/80، مکمل رنگ اکریلیک، مکمل رنگ روغن، مکمل شیشه و کاشی و پارچه، مواد، مونت مارت، میز ابزار، میز تحریر، میز نقشه کشی، میز نور، میز و صندلی، نارنجی، نباتی، نخودی، نرده، نرم، نقاله، نقره ای، نمددار، نوژل، نیم متر، نیمه زبر، هارد، هنر و گرافیک، هوی بادی، وارنیش، وسایل تفریحی ورزشی، وسایل نقلیه، وستا، ون گوگ، ونزیا، ونگوگ، ونگوگ 200 میل، ونگوگ 40 میل، ونگوگ 500 میل، وینزور، یدک پاک کن، یدک پاکن برقی، یشمی، یک عدد در بسته، یونولیت استوانه ای، یونولیت توپی، یونولیت مثلث، یونولیت مثلثی کوچک، یونولیت نیم دایره
  • دسته: 40*30، 70*50، black، blanched almond، bleu jay، blue، blue، blue gray، brown، brown، brown bear، burnt ochre، c.10 – sky blue، c.100 – blue، c.110 – orange، c.120 – violet، c.20 – cream، c.30 – shell pink، c.40 – brown، c.50 – gray، c.60 – black، c.70 – yellow، c.80 – green، c.90 – red، camouflage green، champagne، chestnut، coffee، comouflage green 2، copper، cornsilk 1، cornsilk 2، cornsilk 3، cornsilk 4، cornsilk 5، cornsilk 6، cream، cream، crimson، crimson، dark blue، dark blue، dark green، dark olive green، dark salmon، dark sea green 1، dark sea green 2، dark sea green 3، dester camel 1، dester camel 2، earth blue، FA.01، FA.02، FA.03، FA.04، FA.05، gold، gray، gray، green، green، hazel green، khaki، khaki 1، khaki 2، lavender pinocchio، lemon yellow، light blue، light blue، light blue gray، light brown، light burly wood، light cream، light dark slate grey، light goldenrod، light gray، light green، light pink، light pink، light pink bubblegum، light salmoln، light tan brown، light violet، light yellow، midnight blue، moccasin، navajo white، navy blue، olive، orange، orange red، pink، pink، pink bow، pink bubblegum، red، red، red، rosy finch، sapphir blue، sedona، sepia، sepia، silver، sky blue، tan brown، violet، wheat، wheat 1، wheat 2، wheat 3، white، white، yellow، yellow، آبرنگ، آبرنگ، آبرنگ، آبرنگ، آبی، آپارات، آجری، آرچ -کانسون، آسیاب بادی، ابعاد، ابعاد پلیت مس، ابعاد چهارچوب، ابعاد مقوا، اتوبوس لندن، اسپری رنگ، استادیوم نیوکمپ، استیک آبرنگی، اسفنج، اسکراچ بورد، اکولین، الر 70*100، الر 70*50، الر A3، الر A4، اُلفا، انتخاب نوع مداد، انواع سه پایه، ایستگاه پلیس، بالسا، برج دختر استانبول، برج گالاتا، برند چسب، برند رنگ ها، برند سایر قلمو، برند ست قلمو، برند مداد، برند مغار، برند مکمل ها، برند و سایز گواش، بسته بندی 10 عددی، بطری گواش، بنز G500، بیتل، بیل مکانیکی، پارچه بوم، پارچه بوم بافت روسی، پاستل، پاک کن، پاکفام، پالت، پالت کاغذی، پل بندر سیدنی، پودر، پیانو، تراش، تعداد، تیپ بندی، تیزیانو 65*50، تیزیانو 70*100، تیزیانو A3، تیزیانو A4، تیغ، جعبه رنگ و ابزار، جنس موی قلمو، جنگنده سوخو، جوهر، چاپ دستی، چسب، چنگ، حلال، خط کش و شابلون، خمیر پیمو، خمیر دورگیر، درجه پر رنگی، دستگاه چسب تفنگی، دسته بندی خط کش ها، دسته بندی رنگ ها، دسته بندی کتاب، دسته بندی ماژیک ها، دسته بندی مکمل ها، دسته تیغ، دکل چاه نفت، دوچرخه کوهستان، ذغال، رنگ، رنگ اکریلیک، رنگ انگشتی، رنگ پارچه، رنگ پارچه صدفی، رنگ پاستل، رنگ ترک، رنگ روغن، رنگ سرامیک، رنگ سه پایه، رنگ شب تاب، رنگ شیشه، رنگ شیشه صدفی، رنگ قلم فلزی، رنگ مرکب، رنگ های ابریشمی، رنگ های اکلیلی، رنگ های اکلیلی (glamour)، رنگ های بافت سنگ (nature)، رنگ های براق و فلورسنت، رنگ های پاستل، رنگ های پوشاننده، رنگ های روشن، رنگ های شاین، رنگ های شاین (shiny)، رنگ های شفاف، رنگ های صدفی، رنگ های طبیعی، رنگ های طبیعی(number one)، رنگ های فلورسنت، رنگ های فلورسنت (neon light)، رنگ های گرم، رنگ های گلامور، رنگ های مات، رنگ های متالیک، رنگ های نئون، رنگ های نئون، رنگ های نیمه شفاف، رنگ های نیمه شفاف (translucent)، زیر مجموعه ال بی، زیر مجموعه تالنز، زیر مجموعه لیکوئیتکس، زیر مجموعه مایمری، سافت میکس، سایز، سایز خط کش و شابلون، سایز رنگ، سایز قلمو، سایز مکمل ها، سایز/تعداد، ست رنگ روغن، سطح رنگ ها، سفید، سه پایه، شاملئون، شماره، شمش گرافیت، ضخامت، ضخامت فوم، طرح برگ، طرح درخت، طرح دوچرخه، طرح قایق، طلایی، طلق، طلق اکرولیک، غلطک، فوم برد، فوم برد پشت چسبدار، قایق نجات، قرص گریم صورت، قطر، قلم شور، قیمت ها، کاردک، کاغذ، کاغذ رولی، کاغذ کرافت، کاغذ کرافت، کاور پلاستیکی، کتاب و DVD، کد، کد 201، کد 202، کد 203، کد 204، کد 205، کد 206، کد 207، کد 208، کد 209، کد 210، کد 211، کد C.01، کد C.02، کد C.03، کد C.04، کد C.05، کد C.06، کد C.07، کد C.08، کد C.09، کد C.10، کد C.11، کد C.12، کد C.13، کد C.14، کد C.15، کد محصول، کد مقوا، کروینگ آیس 72*101، کشتی پارویی، کلاه، کوبل واگن، کیف، گرامافون، گواش، گواش پودری، لوازم التحریر، لیدگیتار، لینولئوم، ماژیک، ماژیک بدون محفظه، ماژیک راندو، ماشین msl، ماشین فرمول، ماشین قدیمی، ماکت آب نما، ماکت بافت برجسته، ماکت بافت چاپی (زیپاتون)، ماکت تفریحی ورزشی، ماکت خودرو، ماکت درخت و گیاه، ماکت ساختمان ها، ماکت عناصر خارجی ساختمان، ماکت عناصر داخلی ساختمان، ماکت فضای شهری، ماکت لوازم محوطه سازی، ماکت مبلمان آشپزخانه، ماکت مبلمان شهری، ماکت مبلمان فضای سبز، ماکت مبلمان و نشیمن و اتاق خواب، ماکت موجودات زنده، ماکت نظامی، ماکت هلندی، ماکت هلندی، ماکت هلندی، مجسمه سازی، محو کن، مداد آبرنگی، مداد پاستل، مداد رنگی، مدل سایر قلمو، مدل ست قلمو، مدل قلمو، مدیوم، مدیوم رنگ ترک، مرکب، مرکب 120 میل، مرکب 60 میل، مرکب ال بی، معماری، مقوا جیر داینل، مقوا داینل، مقوا رولی، مقوا کالر فابریانو، مقوا کرافت، مقوا کوکتیل، مقیاس/تعداد، مکمل، موتورسیکلت، موریلو 190 گرم، موریلو 360 گرم، میز ابزار، میکسر سیمان، نقاب، نقره ای، نوع بسته بندی مداد، نوع بوم، نوع پالت، نوع کاغذ و مقوا، نوع ماژیک راندو، نوع محصول، نوع مداد، نوع مکمل، نوع میز، هایپر اسپورت، هرم مایا، هلیکوپتر ka-50، هنری، هواپیمای فوکر، ورق آلومینیوم، وزن کاغذ، وزن مقوا، وسایل جانبی سه پایه، ویالون
  • کد محصول: 117
  • هدف محصول: رقیق کردن رنگ آکریلیک و کاهش درجه براقیت آن، درحالی که دوام لایه رنگ حفظ می شود
  • سایز محصول: 75 میلی لیتر
موارد بیشتر

رایگان

توضیحات

باعث رقیق شدن رنگ اکریلیک و کاهش درجه براقیت آن می شود

دوام لایه رنگ را حفظ می کند

محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف  می شوند

حالت براق اطلسی به اثر می دهد

تاثیری در زمان خشک شدن ندارد

انعطاف پذیری لایه رنگ را افزایش می دهد

با آب رقیق می شود و پس از خشک شدن ضد آب است

برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های اکریلیک مناسب است

آن را در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده کنید

از یخ زدگی محافظت شوند

رنگ های اکریلیک به راحتی با آب رقیق می شوند اما اگر مقدار زیادی آب به کار ببرید مقداررنگدانه های موجود در آن خیلی کم شده و رنگ غلظت کمتری خواهد داشت، شره کرده و یا لکه لکه می شود برای جلوگیری از این مشکل می توانید رنگ را با استفاده از مدیوم رقیق کنید. 

باعث رقیق شدن رنگ اکریلیک و کاهش درجه براقیت آن می شود

دوام لایه رنگ را حفظ می کند

محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف  می شوند

حالت براق اطلسی به اثر می دهد

تاثیری در زمان خشک شدن ندارد

انعطاف پذیری لایه رنگ را افزایش می دهد

با آب رقیق می شود و پس از خشک شدن ضد آب است

برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های اکریلیک مناسب است

آن را در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده کنید

از یخ زدگی محافظت شوند

اطلاعات بیشتر

نوع

0, 0.5 mm, 0.7 mm, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/8, 0000, 001, 002, 003, 004, 005, 010-gl white, 036-blue lake, 050-gold, 050-gold, 055- gl antiqu, 058-gl bronze, 074-burnt sienna, 076-burnt umber, 080-gl silver, 1, 1, 1 سانتی متر/10 عدد در بسته, 1 ست در بسته, 1 کیلویی, 1 متر, 1 میل, 1.1/2, 1.5 سانتی متر/10 عدد در بسته, 1.5 سانتی متر/8 عدد در بسته, 1/100 ، 1 ست در بسته, 1/100 ، 1 عدد در بسته, 1/100 ، 10 عدد در بسته, 1/100 ، 2 عدد در بسته, 1/100 ، 3 عدد در بسته, 1/100 ، 4 عدد در بسته, 1/100 ، 6 عدد در بسته, 1/100 ، 6 عدد در بسته, 1/100 ،4 ست در بسته, 1/100 ،5 عدد در بسته, 1/100-50 .1 عدد در بسته, 1/1000 ،1 عدد در بسته, 1/150 ، 10 عدد در بسته, 1/150 ، 2 عدد در بسته, 1/150 ، 3 عدد در بسته, 1/150 ،1 عدد در بسته, 1/150 ،4 عدد در بسته, 1/150 ،6 عدد در بسته, 1/150-1/200 ، 3 عدد در بسته, 1/2, 1/2, 1/200 ، 1 عدد در بسته, 1/200 ، 10 عدد در بسته, 1/200 ، 2 عدد در بسته, 1/200 ، 3 عدد در بسته, 1/200 ، 4 عدد در بسته, 1/200 ، 6 عدد در بسته, 1/200 ،2 ست در بسته, 1/200 ،4 ست در بسته, 1/200 ،9 عدد در بسته, 1/25 ،1 ست در بسته, 1/25 ،1 عدد در بسته, 1/25 ،2 عدد در بسته, 1/25 ،3 عدد در بسته, 1/25-1/30، 1 ست در بسته, 1/30 ، 1 ست در بسته, 1/30 ،1 عدد در بسته, 1/300 ، 1 عدد در بسته, 1/300 ، 2 عدد در بسته, 1/300 ، 6 عدد در بسته, 1/300 ،3 عدد در بسته, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/5 میل, 1/50 -4 ست در بسته, 1/50 ، 1 ست در بسته, 1/50 ، 1 عدد در بسته, 1/50 ، 2 عدد در بسته, 1/50 ، 3 عدد در بسته, 1/50 ، 4 عدد در بسته, 1/50 ،10 عدد در بسته, 1/50 ،9 عدد در بسته, 1/50-1/100 ،2 عدد در بسته, 1/50-1/75 ،2 عدد در بسته, 1/500 ، 1 عدد در بسته, 1/500 ، 2 عدد در بسته, 1/500 ، 6 عدد در بسته, 1/500 ،4 عدد در بسته, 1/5میلی متر, 1/75 ، 1 ست در بسته, 1/75 ، 1 عدد در بسته, 1/75 ، 10 عدد در بسته, 1/75 ، 2 عدد در بسته, 1/75 ، 3 عدد در بسته, 1/75 ، 4 عدد در بسته, 1/75 ، 6 عدد در بسته, 1/75-1/100، 2 عدد در بسته, 1/75-1/100، 4 عدد در بسته, 1/75-1/50 ،4 عدد در بسته, 1/75، 8عدد در بسته, 1/8, 1/8, 1/800 ، 1 عدد در بسته, 1/800 ،1 عدد در بسته, 1/89 لیتر, 1×1 میلی متر/ 1 عدد در بسته, 10, 10 برگ, 10 رنگ, 10 سانتی متر, 10 سانتی متر, 10 سانتی متر/1 عدد در بسته, 10 سانتی متر/1 عدد در بسته, 10 سانتی متر/2 عدد در بسته, 10 عدد در بسته, 10 متر, 10 میل, 10 میل – آبی, 10 میل -سفید, 10 میل آبی, 10 میل سفید, 10.5سانتی متر/1 عدد در بسته, 10*10, 10*10, 10*10 سانتی متر, 10*25 سانتی متر .1 عدد در بسته, 100, 100, 100 برگ, 100 سانتی متر, 100 گرم, 100 میل, 100 میل – سفید, 100 میل- آبی, 100-gl black, 100*100, 100*150, 100*20, 100*250 سانتی متر /1 رول, 100*30, 100*40, 100*5.5 سانتی متر / 2 عدد در بسته, 100*50, 100*60, 100*70, 100*70, 100*80, 100×5.5 سانتی متر/ 2 رول, 1000 گرم, 1000 میلی لیتر, 10000 میلی لیتر, 1001, 1002, 106*78, 106×78 سانتیمتر, 11, 11 سانتی متر/1 عدد در بسته, 11 سانتی متر/2 عدد در بسته, 11 سانتی متر/2 عدد در بسته, 110 میل, 110*70, 110*80, 118 میلی لیتر, 12, 12 رنگ, 12 رنگ/ سری B, 12 رنگ/سری f, 12 سانتی متر, 12 سانتی متر/1 عدد در بسته, 12 سانتی متر/2 عدد در بسته, 12 عدد دربسته, 120 رنگ, 120 سی سی, 120 گرم, 120 گرم/ 1 عدد در بسته, 120 میلی لیتر, 120*100, 120*100, 120*120, 120*180, 120*40, 120*50, 120*60, 120*70, 120*80, 120*90, 125 میلی لیتر, 12B, 13, 13 رنگ, 13 سانتی متر/1 عدد در بسته, 13 سانتی متر/2 عدد در بسته, 13.5 سانتی متر/1 عدد در بسته, 130 گرم, 130*90, 132 رنگ, 1345, 14, 14 سانتی متر/1 عدد در بسته, 14 عددی, 140*100, 140*60, 140*70, 140×100 سانتیمتر, 1426, 1429, 1431, 1448, 15, 15 رنگ, 15 سانتی متر, 15 سانتی متر, 15 سانتی متر, 15 سانتی متر/1 عدد در بسته, 15 سانتی متر/2 عدد در بسته, 15 گرم, 15*10, 15*10, 15*15, 15*20, 15×12 سانتی متر/ 1 عدد در بسته, 150, 150 میل ال بی, 150 میلی لیتر, 150*100, 150*130, 150*150, 150*50, 150*70, 150*80, 150×1000 سانتیمتر, 1500, 1501, 1503, 155 گرم, 16, 16 رنگ, 16 سانتی متر/1 عدد در بسته, 16 سانتی متر/2 عدد در بسته, 16*12 سانتی متر, 160 گرم, 160*80, 1600 گرم, 17, 17 سانتی متر, 17 سانتی متر/1 عدد در بسته, 170*60, 18, 18 رنگ, 18*13, 18*24, 180, 180*90, 185 گرم, 185 گرم, 185 گرم راف (rough), 185 گرم کلدپرس (cold press), 185 گرم هات پرس (hot press), 188-cobalt tint, 19, 19 سانتی متر/1 عدد در بسته, 190 گرم, 1B, 1H, 2, 2 سانتی متر/10 عدد در بسته, 2 سانتی متر/2 عدد در بسته, 2 سانتی متر/3 عدد در بسته, 2 سانتی متر/5 عدد در بسته, 2 سانتی متر/6 عدد در بسته, 2 سانتی متر/7 عدد در بسته, 2 سانتی متر/8 عدد در بسته, 2 عدد در بسته, 2 کیلویی, 2 متر, 2 میل, 2.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 2.5 سانتی متر/5 عدد در بسته, 2.5 سانتی متر/6 عدد در بسته, 2.5 سانتی متر/7 عدد در بسته, 2*2, 2/3, 2/4میلی متر, 2/5, 2/5 میل, 2×2 میلی متر/ 1 عدد در بسته, 20, 20 برگ, 20 رنگ, 20 سانتی متر, 20 عدد در بسته, 20 گرم در بسته, 20 متر, 20 میل, 20 میل -آبی, 20 میل -سفید, 20 میل ال-بی, 20*10, 20*10, 20*20, 20*24, 20*30, 20*40, 200 گرم, 200 میلی لیتر, 200- neon blue, 200-gl blue, 200-gl blue, 200-sh blue, 200*100, 200*150, 2000 گرم, 21, 214-sky blue, 218-red, 22, 220, 220 گرم, 220 گرم ،1 عدد در بسته, 223-blue gray, 23, 230 گرم, 237 میلی لیتر, 24, 24 تایی, 24 رنگ, 24*18, 24*18, 24*30, 24*6 اینچ, 240 گرم, 240 میلی لیتر, 246- navy blue, 25, 25, 25, 25 رنگ, 25 سانتی متر, 25 میلی لیتر, 25*10 سانتی متر .3 عدد در بسته, 25*10 سانتی متر/ 2 رول, 25*10 سانتی متر/1عدد در بسته, 25*10 سانتی متر/1عدد در بسته, 25*18 سانتی متر / 1 عدد در بسته, 25*18 سانتی متر/1 رول, 25*18 سانتی متر/1 عدد در بسته, 25*18 سانتی متر/1 عدد در بسته, 25*20, 25*25, 25*25, 25*30, 25*35, 25×10 سانتی متر/ 1 عدد در بسته, 25×18 سانتی متر/ 1 عدد در بسته, 25×36 سانتیمتر, 250 گرم, 250 گرم, 250 میل, 250 میل ال بی, 250 میلی لیتر, 250 میلی لیتر, 250×100 سانتی متر/ 1 رول, 250×50 سانتی متر/ 1 رول, 2500 میلی لیتر, 256, 257-flesh tint, 258/5258, 26, 26*19, 260 گرم, 275-tr blue, 280 گرم, 285 گرم, 29*21, 290 گرم, 2B, 2H, 3, 3 سانتی متر/10 عدد در بسته, 3 سانتی متر/3 عدد در بسته, 3 سانتی متر/4 عدد در بسته, 3 سانتی متر/5 عدد در بسته, 3 سانتی متر/6 عدد در بسته, 3 عدد در بسته, 3 متر, 3 میل, 3 میلی متر, 3.5 سانتی متر/2 عدد در بسته, 3.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 3.5 سانتی متر/4 عدد در بسته, 3.5 سانتی متر/5 عدد در بسته, 3.5 سانتی متر/6 عدد در بسته, 3*3, 3/4, 3/4, 3/8, 3/8, 3/8میلی متر, 3×3 میلی متر/ 1 عدد در بسته, 30, 30, 30 برگ, 30 رنگ, 30 سانتی متر, 30 سانتی متر, 30 گرم, 30 متر, 30 میل, 30 میل – سفید, 30 میلی لیتر, 30*10, 30*120, 30*15 سانتی متر, 30*20, 30*20, 30*20 / 1 عدد در بسته, 30*24, 30*24, 30*25, 30*30, 30*30, 30*30 سانتی متر, 30*80, 30×20 سانتی متر/ 1 عدد در بسته, 300 گرم, 300 گرم راف (rough), 300 گرم کلد پرس (cold press), 300 گرم هات پرس (hot press ), 300 میل, 310/5310, 32 تایی, 32 رنگ, 330-lridescent white, 34 رنگ, 34×49 سانتیمتر, 35, 35 میل, 35*25, 35*25, 35*25, 35*25 سانتی متر/1 رول در بسته, 35*25 سانتی متر/1 عدد در بسته, 35*25 سانتی متر/1 عدد در بسته, 35*25 سانتی متر/3 عدد در بسته, 35*45, 35*50, 35*50 سانتی متر / 1 رول, 35*50 سانتی متر/1 عدد در بسته, 35×25 سانتی متر/ 1 عدد در بسته, 35×25 سانتی متر/ 2 عدد در بسته, 35×50 سانتیمتر, 36 تایی, 36 رنگ, 360 گرم, 37 میلی لیتر, 38×52 سانتیمتر, 3B, 3H, 4, 4 حلقه, 4 رنگ, 4 سانتی متر/2 عدد در بسته, 4 سانتی متر/3 عدد در بسته, 4 سانتی متر/4 عدد در بسته, 4 عدد در بسته, 4 میل, 4 میلی متر, 4.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 4.5 سانتی متر/4 عدد در بسته, 4*2, 4*4, 40, 40, 40 برگ, 40 سانتی متر, 40 گرم, 40 میل رامبرانت, 40 میلی لیتر, 40*100, 40*120, 40*140, 40*20, 40*25, 40*30, 40*40, 40*40, 40*50, 40*80, 400, 400 سی سی, 400 گرم, 400 میلی لیتر, 400-neon red, 406, 407, 408, 411, 413/5413, 414, 415-copper, 417, 419, 420, 420 گرم, 420-gl carmine red, 425, 427, 428, 430, 431, 434, 435, 436, 440, 443-gold, 45, 45 رنگ, 45 میل, 45*30, 45*35, 45*35, 45*35, 450 گرم, 452, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 469, 473 میلی لیتر, 474, 474- tr ruby red, 475, 477-permanent crimson, 48 تایی, 48 رنگ, 480 میلی لیتر, 482, 482-permanent green deep, 483-permanent green light, 484-permanent green middle, 484/5484, 485/5485, 486-permanent lemon, 487-viridian, 490, 492, 493-permanent orange, 495, 496, 4B, 4H, 5, 5 سانتی متر, 5 سانتی متر/2 عدد در بسته, 5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 5 سانتی متر/4 عدد در بسته, 5 عدد در بسته, 5 متر, 5 میل, 5 میل-سفید, 5 میلی متر, 5.5 سانتی متر/2 عدد در بسته, 5.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 5.5*100 سانتی متر / 1رول, 5*5, 5×5 میلی متر/ 1 عدد در بسته, 50, 50, 50 رنگ, 50 سانتی متر, 50 سانتی متر ،1 عدد در بسته, 50 گرم ،1 عدد در بسته, 50 میل, 50 میل – سفید, 50 میل ال بی, 50 میلی لیتر, 50*100, 50*120, 50*130, 50*140, 50*150, 50*20, 50*200, 50*25, 50*250سانتی متر /1رول, 50*30, 50*35, 50*35 سانتی متر/1 عدد در بسته, 50*35 سانتی متر/1 عدد در بسته, 50*35 سانتی متر/1 عدد در بسته, 50*40, 50*40, 50*50, 50*60, 50*80, 50*90, 50×35 سانتی متر/ 1 عدد در بسته, 500 گرم, 500 میلی لیتر, 500 میلی لیتر, 5000 میلی لیتر, 507-gl copper, 508-permanent yellow deep, 509-permanent yellow middle, 510-permanent yellow pale, 52 گرم, 530-poster black, 534-poster red, 536-poster white, 547-cadmium red, 55 میلی لیتر, 557-magenta, 5B, 5H, 6, 6 رنگ, 6 رنگ/ سری A, 6 رنگ/ سری B, 6 سانتی متر/2 عدد در بسته, 6 سانتی متر/3 عدد در بسته, 6 عدد در بسته, 6 میل, 6 میلی متر, 6.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 6*6, 6/0 میلی متر, 60, 60, 60 برگ, 60 تایی, 60 رنگ, 60 سانتی متر, 60 سی سی, 60 گرم, 60 میل ال بی, 60 میلی لیتر, 60*100, 60*100, 60*120, 60*20, 60*30, 60*30, 60*40, 60*45, 60*45, 60*50, 60*60, 60*80, 60*90, 600, 603-scarlet lake, 610-sanguine, 611-gl light green, 611-sanguine x viiie, 617-silver, 618- sanguine medicis, 620-tr emerald, 630- duck green, 64 رنگ, 640 گرم, 65, 65*45, 65*50, 65×110 سانتیمتر, 65×50 سانتیمتر, 668-ultramarine deep, 676-vandyke brown, 686-vermilion tint, 688-violet, 6B, 6H, 7, 7 رنگ, 7 سانتی متر/2 عدد در بسته, 7 سانتی متر/3 عدد در بسته, 7 عددی, 7.5 سانتی متر/2 عدد در بسته, 7.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 7/5 سانتی متر, 70, 70, 70 سانتی متر, 70 گرم, 70*100, 70*100, 70*120, 70*30, 70*40, 70*40, 70*40, 70*50, 70*60, 70*60, 70*70, 70*90, 70×100 سانتیمتر, 70×50 سانتیمتر, 700- neon yellow, 703/5703, 72 رنگ, 72×101 سانتیمتر, 721-tr amber, 723, 73*55, 73×55 سانتیمتر, 744-yellow ochre, 747-sahara, 75 میلی لیتر, 75×110 سانتیمتر, 750 میلی لیتر, 752, 752-orange, 754, 757, 76×56 سانتیمتر, 770, 774, 778, 779, 780, 781, 784, 785, 786, 7B, 7H, 8, 8 رنگ, 8 سانتی متر/2 عدد در بسته, 8 سانتی متر/3عدد در بسته, 8 میل آبی, 8 میل سفید, 8 میلی متر, 8.5 سانتی متر/2 عدد در بسته, 8.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 8*8, 80, 80, 80 برگ, 80 رنگ, 80 سانتی متر, 80 گرم, 80 میلی لیتر, 80*100, 80*100, 80*120, 80*180, 80*30, 80*40, 80*50, 80*60, 80*60, 80*80, 80×100 سانتیمتر, 80×120 سانتیمتر, 800, 800 گرم, 800-gl brown, 819, 821, 822, 826, 833, 834, 835, 836, 837, 843, 850 گرم, 893, 896, 897, 8B, 8H, 9, 9 سانتی متر, 9 سانتی متر/2 عدد در بسته, 9 سانتی متر/3 عدد در بسته, 9.5 سانتی متر/3 عدد در بسته, 9*7 سانتی متر, 90, 90 رنگ, 90 سانتی متر, 90 گرم, 90 میل, 90*100, 90*120, 90*20, 90*30, 90*40, 90*45, 90*50, 90*60, 90*60, 90*70, 90*70, 90*80, 90*80, 90*90, 90×120 سانتیمتر, 90×60 سانتیمتر, 900-gl violet, 900-tr violet, 900-violet, 92 گرم, 92 گرم, 922- neon fuchsia, 922-gl fuchsia, 946 میلی لیتر, 95*180, 962-pourpte, 971- nature savanna, 976-nature quartz, 983-grantin, 988- nature basaite, 9B, 9H, A, A2, A3, A4, A5, alice blue-332, B, B1- پودر زغال مشکی تیره, barium yellow-120, beige-732, black-100, black-900, blender-b.01, blood red-285, blue cana-230, blue gray 1-822, blue gray 2-825, blue gray 3-826, blue gray 4-827, blue gray-824, blue turqloise-280, blue-200, blue-317, blush-741, bordeaux-411, brick belge-843, bright yellow-404, brown-705, brown-800, BU1- پودر کنته قهوه ای تیره, burnt sienna-738, C, cadmium red-217, caramel-807, carmine red-208, carmine red-420, CH1- پودر کنته مشکی تیره (چرب), champagne-045, champagne-418, cobalt blue-304, cool gray 1-c.01, cool gray 10-c.10, cool gray 11-c.011, cool gray 2-c.02, cool gray 3-c.03, cool gray 4-c.04, cool gray 5-c.05, cool gray 6-c.06, cool gray 7-c.07, cool gray 8-c.08, cool gray 9-c.09, coral-754, cornflour blue-364, cream yellow-422, ct0501, ct0502, ct0503, ct0504, ct0509, ct0510, ct0511, ct0512, ct0513, ct0514, ct2201, ct3001, ct5201, D2- پودر کنته مشکی مدیوم (خشک), dark brown-767, dark gray-805, dark oatmeal-784, dark pink-229, dark steel gray-829, dawn gray-823, deep blue-378, deep brown-769, deep green-567, deep pink-665, deep red-268, deep violet-609, dull blue-366, ecadmium orang-406, emerald green-553, english rose-419, evory-416, F, farmboise-481, flash-425, flesh colour-420, fuchsia-922, G1- پودر گرافیت کم رنگ (چرب), G2- پودر گرافیت مدیوم (چرب), G3- پودر گرافیت تیره (چرب), geranium red-264, gl flesh-425, gl green-600, gray brown-803, gray tint-831, gray-828, green gray 1-840, green gray 2-842, green gray 3-844, green gray 4-846, green gray-845, green shadow-520, green- 600, green-508, grey-150, H, H3, H4, haze blue-340, HB, ice blue-350, ice tint-331, jasmine-103, lemon yellow-102, light bisque-424, light blue-302, light brown-793, light carmine-204, light chestnut-766, light gray-801, light green-504, light green-611, light pink-221, light violet-634, lilac-602, lilac-931, lime green-601, M2- پودر زغال مشکی مدیوم, marine green-539, mas red-463, may green-505, mellow yellow-140, menthol violet-316, mid brown-764, mid gray-838, mid green-542, mid yellow-104, mint green-640, mix-005, MO2, MO3, MO4, mustard-736, natural gray-808, navy blue-246, navy-318, neon orange-752, nutmeg-765, oatmeal-730, ocean green-506, ochre-153, olive green-544, olive-645, orange-407, pale aqua-531, pale belge-731, pale blue-330, pale blush-740, pale dawn gray-841, pale gray-821, pale green-501, pale iceberg blue-351, pale pink-200, pale rose-262, pale yellow-100, peacock blue-339, persian blue-315, persian green-334, pine green-662, pink haze-201, pink-225, pink-475, poppy red-428, porcelain-417, purple-637, pwc شین هان, red-400, rose belge-425, rose- 476, royal blue-265, sand-723, scarlet red-215, SE1- پودر کنته قهوه ای, SE2- پودر کنته قهوه ای آجری, SE3- پودر کنته قهوه ای روشن, SE4- پودر کنته قهوه ای مایل به قرمز, sh comos-276, sh green-600, sh red-400, shadow mauve-341, slate gray-847, T1- پودر زغال طوسی, taupe-812, tr blue turquoise-280, tr night glow-024, turquoise green- 676, turquoise green-534, vanilla-423, vanilla-730, violet-607, violet-900, W- پودر زغال سفید, warm gray 1-w.01, warm gray 10-w.10, warm gray 11-w.11, warm gray 2-w.02, warm gray 3-w.03, warm gray 4-w.04, warm gray 5-w.05, warm gray 6-w.06, warm gray 7-w.07, warm gray 8-w.08, warm gray 9-w.09, white-010, white-027, wine red-266, yellow green-124, yellow ochre-746, yellow-106, yellow-700, آب نما, آبت, آبرنگ و گواش, آبی, آرت کریشن, آرت کریشن تالنز, آرت لاین, آرتیست, آقامیری, آلاچیق و خانه های تابستانی, آماتور (دانشجویی), آمستردام, آمستردام سری استاندارد, آمستردام سری حرفه ای, آیدیا, ا سانتی متر/3 عدد در بسته, ابزار, اتود و مغز اتود, اسب, استاندارد, اسفنج رنگی, افرا, اکر, اکریلیکو, اکریلیکو, اکریلیکو 200 میل, اکسترا سافت, اکسترا فاین, اکسترا فاین 40 میل, اکسترا فاین تالنز 16 میل, اکسترا فاین تالنز 50 میل, ال بی 500 میل, انبر مخصوص, انواع چسب, اُهو, باریک, بافت چاپی آجر, بافت چاپی آجر مذهبی, بافت چاپی پارکت و چوب, بافت چاپی سرامیک, بافت چاپی سقف, بافت چاپی سنگ, بافت چاپی سنگ ریزه, بافت چاپی کاغذ دیواری, بافت چاپی کامپوزیت, بافت چاپی کنتیکس, برج ساعت بیگ بن لندن-107, برج وان – 113, برس نقشه کشی, بروینزیل, بریچ تاور لندن – 202, بزرگ, بسته آبی, بسته زرد, بسته سبز, بسته طوسی, بسته های آموزشی, بنفش, بوفه و شومینه و کمد, بوم کش, بوم گیر, بوم مربعی, بوم مستطیلی, بی رنگ, بیسیک, بیسیک 118 میل, بیسیک 400 میل, بیسیک 75 میل, بیسیک 946 میل, بیضی, پ ب اُ, پازل سه بعدی, پاستل و مداد پاستل, پاک کن اتودی, پاکن برقی, پالت, پرسوناژ, پرسوناژ نظامی, پرسوناژ ورزشی, پرگار, پکیج آموزشی, پلکسی بُر و فارسی بُر, پله, پلی کالر, پلی کالر 140 میلی لیتر, پلی کالر 500 میلی لیتر, پلی کالر رفلکت مایمری, پلی کالر متالیک 140 میلی لیتر, پلی کالر متالیک 500 میلی لیتر, پهن, پودر چمن, پی وی سی آجر, پی وی سی رنگی, پی وی سی سقف, پی وی سی سنگ, پی وی سی متفرقه, پیستوله, تجهیزات فضای شهری, تختخواب, تخته رسم, تخته شاسی, تراش و پاک کن, تزئینات, تک سر, تکی, تومبو, تیپ A, تیپ B, تیپ C, تیپ D, تیپ E, تیغه, تینر, جا قلمویی, جامدادی, جدا کننده لاستیک و پلاستیک, جسو, جعبه رنگ و ابزار, جلد اول, جلد دوم, چراغ کار, چراغ مطالعه, چسب, چمن, حرفه ای, حلال, حیوانات, خردلی, خط کش, خطاطی و کالیگرافی, خمیر, خوک, دانه رنگی, در و پنجره, درای پوینت, درختان پهن برگ, درختان سوزنی, درختان گرمسیری, درشت ، 1 عدد در بسته, درشت . 100 گرم در بسته, دفتر, دکو, دو سر, دودی, دی وی دی, دیپ, ذغال و گرافیت, رامبرانت, رنگ چوب, رنگ شناسی و طراحی, رنگ های آماتور, رنگ های اصلی, رنگ های حرفه ای, رنگ های فلورسنت, رنگ های فوق حرفه ای, رنگ های متالیک, ره آورد, روپوش, روشنایی های الکتریکی, روشنایی های ساده, روغن, رولینگ داگ, رونی, رویال تالنز, ریز ، 1 عدد در بسته, ریز . 100 گرم در بسته, زبر, زرد, زمینه, زیتونی, ژل, ساده, سازه های شهری و غیر شهری, سافت, ساکورا, سایز A2, سایز A3, سایز A4, سایز بزرگ, سایز بزرگ, سایز کوچک, سایز کوچک, سبز, ست, ست گونیا, ست ماژیک, ستون, سرخابی, سرمه ای, سرنیت, سری آرتیست 150 میل آمستردام, سری استاندارد 1000 میل آمستردام, سری استاندارد 120 میل آمستردام, سری استاندارد 500 میل آمستردام, سری شش رنگ, سفید, سگ, سنباده, سنگ, شابلون, شابلون دایره, شماره 3, شماره 4, شملون, شین هان, شین هان آرت تاچ, شین هان آرت تاچ, شین هان آرت تاچ براش, شین هان آرت تاچ براش, صفحه برش, صندلی کار, صورت, صورتی, صورتی کم رنگ, طراحی لباس, طراحی و نقاشی, طرح ایفل- 105, طرح بندی خیابان, طرح های تزیینی و نقوش, طلایی, طلق و پلکسی, طوسی, ظرف قلم شور, ظروف آشپزخانه, عکاسی و معماری, علائم شهری, فابر کاستل, فانتزی, فاین, فاین ال بی 150 میل, فاین ال بی 40 میل, فوق حرفه ای, فوم برد, فوم و فوم بورد, فیروزه ای, قرمز, قطر 5 میلی متر, قطر 7 میلی متر- مخصوص سایه, قطر 7/5 میلی متر, قطر 9/5 میلی متر, قطره چکان, قلم فلزی, قلمو افکت, قلمو پهن, قلمو تخت, قلمو تخت, قلمو تخت, قلمو چتری, قلمو زبان گربه ای, قلمو زمینه, قلمو زمینه, قلمو سرپهن, قلمو سرکج, قلمو سرکج, قلمو سرگرد, قلمو سرگرد, قلمو سرگرد, قلمو شاخه زنی, قلمو شمشیری, قلمو شمشیری, قلمو صنعتی, قلمو محو کن, قهوه ای, قهوه ای تیره, قهوه ای تیره (burnt earth), قهوه ای روشن, قهوه ای روشن (burnt orange), قیچی, کابینت, کاتر, کاتر غلطکی و گردبر, کارت رنگ آمیزی, کاردک, کاغذ, کاغذ و مقوای رنگی, کاغذ و مقوای سفید, کاغذ و مقوای فانتزی, کد 01, کد 02, کد 02, کد 03, کد 04, کد 05, کد 06, کد 06, کد 07, کد 09, کد 09, کد 1, کد 10, کد 100, کد 101, کد 101, کد 102, کد 102, کد 103, کد 104, کد 106, کد 107, کد 108, کد 109, کد 11, کد 110, کد 111, کد 113, کد 114, کد 115, کد 116, کد 117, کد 118, کد 119, کد 12, کد 12, کد 120, کد 122, کد 123, کد 125, کد 125, کد 126, کد 127, کد 127, کد 128, کد 129, کد 13, کد 130, کد 139, کد 14, کد 14, کد 143, کد 15, کد 15, کد 151, کد 153, کد 156, کد 159, کد 16, کد 16, کد 161, کد 17, کد 17, کد 18, کد 19, کد 19, کد 2, کد 20, کد 21, کد 22, کد 220, کد 221, کد 222, کد 223, کد 224, کد 226, کد 227, کد 228, کد 229, کد 23, کد 23, کد 230, کد 231, کد 233, کد 234, کد 235, کد 236, کد 237, کد 238, کد 238, کد 24, کد 240, کد 242, کد 243, کد 244, کد 246, کد 247, کد 25, کد 255, کد 257/5257, کد 26, کد 27, کد 28, کد 29, کد 3, کد 30, کد 30, کد 31, کد 31, کد 32, کد 33, کد 34, کد 35, کد 37, کد 39, کد 39, کد 4, کد 40, کد 401, کد 41, کد 41, کد 42, کد 43, کد 43, کد 437, کد 44, کد 45, کد 450, کد 46, کد 47, کد 470/5470, کد 48, کد 480, کد 481, کد 49, کد 51, کد 53, کد 55, کد 70, کد 701, کد 72, کد 760, کد 8, کد 80, کد 801, کد 802, کد 803, کد 804, کد 805, کد 807, کد 808, کد 808, کد 809, کد 810, کد 811, کد 812, کد 813, کد 815, کد 818, کد 825, کد 827, کد 828, کد 829, کد 83, کد 830, کد 90, کد CO-1, کد CO-2, کد CO-3, کد CO-4, کد CO-5, کد CO-6, کد CO-7, کد CO-8, کد CO-9, کد CR-1, کد CR-2, کد CR-3, کد CR-4, کد CR-5, کد CR-6, کد CR-7, کد CR-8, کد CR-9, کد R-1, کد R-2, کد T3-1, کد T3-2, کد T3-3, کد T3-4, کد T3-5, کد T3-6, کد T4-1, کد T4-2, کد T4-3, کد T4-4, کد T4-5, کد T4-6, کد T4-7, کد T4-8, کد T4-9, کد5, کد6, کد7, کرتاکالر, کرم, کرم (رنگ پوست), کرم روشن (رنگ پوست), کرویل, کرویل (medium), کرویل (xxl), کریل, کف دریا, کلاسیکو, کلاسیکو 200 میل, کلاسیکو 60 میل, کلاه شابگاه, کلاه گرد, کلاه نقاب دار, کلر بوک و کاور, کلوفن, کلید تبدیل, کلید تک پل, کلید دوپل, کنته, کوئیلو, کوچک, کوه نور, کیف آرشیو, کیف قلمو و جا قلمویی, کیوان, کیوکالر, کیوکالر دوسر, گربه, گربه, گرد, گونیا, گیاهان تزئینی, لاک الکل, لاک حساس, لایونز, لوازم الکتریکی منزل, لوور, لوور 200 میل, لوور 750 میل, لوور 80 میل, لیکوئیتکس, لیکوئیتکس بیسیک, لیکوئیتکس هوی بادی 59 میل, مارز, ماژیک آماتور, ماژیک تکی, ماژیک حرفه ای, ماژیک طراحی دو سر تاچ براش, ماسک, ماشین ها و تجهیزات نظامی, ماشین های راه سازی, ماشین ورزشی, ماکت, ماکت آپارتمان, ماکت برج, ماکت سایر کاربری ها, ماکت ویلا, ماکو, مایمری اکریلیکو, مایمری پلی کالر, مبل, مبلمان سرویس بهداشتی, متفرقه, متفرقه, متوسط, مجسمه ها, مداد آبرنگی, مداد رنگی, مداد طراحی, مدل U, مدل U, مدل V, مدل V, مدیوم, مدیوم, مربع – A4, مربع – A5, مستطیل, مستطیل, مستطیل (14*30), مسی, مشکی, مشکی تیره (dark ), مشکی متوسط (medium), معماری, معمولی, مقوا, مقوا فلوتی, مقیاس 1/100, مقیاس 1/100, مقیاس 1/120, مقیاس 1/15, مقیاس 1/150, مقیاس 1/1724, مقیاس 1/1750, مقیاس 1/18, مقیاس 1/200, مقیاس 1/25, مقیاس 1/28, مقیاس 1/30, مقیاس 1/350, مقیاس 1/3500, مقیاس 1/4, مقیاس 1/50, مقیاس 1/50, مقیاس 1/506, مقیاس 1/6, مقیاس 1/6400, مقیاس 1/8, مقیاس 1/80, مکمل رنگ اکریلیک, مکمل رنگ روغن, مکمل شیشه و کاشی و پارچه, مواد, مونت مارت, میز ابزار, میز تحریر, میز نقشه کشی, میز نور, میز و صندلی, نارنجی, نباتی, نخودی, نرده, نرم, نقاله, نقره ای, نمددار, نوژل, نیم متر, نیمه زبر, هارد, هنر و گرافیک, هوی بادی, وارنیش, وسایل تفریحی ورزشی, وسایل نقلیه, وستا, ون گوگ, ونزیا, ونگوگ, ونگوگ 200 میل, ونگوگ 40 میل, ونگوگ 500 میل, وینزور, یدک پاک کن, یدک پاکن برقی, یشمی, یک عدد در بسته, یونولیت استوانه ای, یونولیت توپی, یونولیت مثلث, یونولیت مثلثی کوچک, یونولیت نیم دایره

دسته

40*30, 70*50, black, blanched almond, bleu jay, blue, blue, blue gray, brown, brown, brown bear, burnt ochre, c.10 – sky blue, c.100 – blue, c.110 – orange, c.120 – violet, c.20 – cream, c.30 – shell pink, c.40 – brown, c.50 – gray, c.60 – black, c.70 – yellow, c.80 – green, c.90 – red, camouflage green, champagne, chestnut, coffee, comouflage green 2, copper, cornsilk 1, cornsilk 2, cornsilk 3, cornsilk 4, cornsilk 5, cornsilk 6, cream, cream, crimson, crimson, dark blue, dark blue, dark green, dark olive green, dark salmon, dark sea green 1, dark sea green 2, dark sea green 3, dester camel 1, dester camel 2, earth blue, FA.01, FA.02, FA.03, FA.04, FA.05, gold, gray, gray, green, green, hazel green, khaki, khaki 1, khaki 2, lavender pinocchio, lemon yellow, light blue, light blue, light blue gray, light brown, light burly wood, light cream, light dark slate grey, light goldenrod, light gray, light green, light pink, light pink, light pink bubblegum, light salmoln, light tan brown, light violet, light yellow, midnight blue, moccasin, navajo white, navy blue, olive, orange, orange red, pink, pink, pink bow, pink bubblegum, red, red, red, rosy finch, sapphir blue, sedona, sepia, sepia, silver, sky blue, tan brown, violet, wheat, wheat 1, wheat 2, wheat 3, white, white, yellow, yellow, آبرنگ, آبرنگ, آبرنگ, آبرنگ, آبی, آپارات, آجری, آرچ -کانسون, آسیاب بادی, ابعاد, ابعاد پلیت مس, ابعاد چهارچوب, ابعاد مقوا, اتوبوس لندن, اسپری رنگ, استادیوم نیوکمپ, استیک آبرنگی, اسفنج, اسکراچ بورد, اکولین, الر 70*100, الر 70*50, الر A3, الر A4, اُلفا, انتخاب نوع مداد, انواع سه پایه, ایستگاه پلیس, بالسا, برج دختر استانبول, برج گالاتا, برند چسب, برند رنگ ها, برند سایر قلمو, برند ست قلمو, برند مداد, برند مغار, برند مکمل ها, برند و سایز گواش, بسته بندی 10 عددی, بطری گواش, بنز G500, بیتل, بیل مکانیکی, پارچه بوم, پارچه بوم بافت روسی, پاستل, پاک کن, پاکفام, پالت, پالت کاغذی, پل بندر سیدنی, پودر, پیانو, تراش, تعداد, تیپ بندی, تیزیانو 65*50, تیزیانو 70*100, تیزیانو A3, تیزیانو A4, تیغ, جعبه رنگ و ابزار, جنس موی قلمو, جنگنده سوخو, جوهر, چاپ دستی, چسب, چنگ, حلال, خط کش و شابلون, خمیر پیمو, خمیر دورگیر, درجه پر رنگی, دستگاه چسب تفنگی, دسته بندی خط کش ها, دسته بندی رنگ ها, دسته بندی کتاب, دسته بندی ماژیک ها, دسته بندی مکمل ها, دسته تیغ, دکل چاه نفت, دوچرخه کوهستان, ذغال, رنگ, رنگ اکریلیک, رنگ انگشتی, رنگ پارچه, رنگ پارچه صدفی, رنگ پاستل, رنگ ترک, رنگ روغن, رنگ سرامیک, رنگ سه پایه, رنگ شب تاب, رنگ شیشه, رنگ شیشه صدفی, رنگ قلم فلزی, رنگ مرکب, رنگ های ابریشمی, رنگ های اکلیلی, رنگ های اکلیلی (glamour), رنگ های بافت سنگ (nature), رنگ های براق و فلورسنت, رنگ های پاستل, رنگ های پوشاننده, رنگ های روشن, رنگ های شاین, رنگ های شاین (shiny), رنگ های شفاف, رنگ های صدفی, رنگ های طبیعی, رنگ های طبیعی(number one), رنگ های فلورسنت, رنگ های فلورسنت (neon light), رنگ های گرم, رنگ های گلامور, رنگ های مات, رنگ های متالیک, رنگ های نئون, رنگ های نئون, رنگ های نیمه شفاف, رنگ های نیمه شفاف (translucent), زیر مجموعه ال بی, زیر مجموعه تالنز, زیر مجموعه لیکوئیتکس, زیر مجموعه مایمری, سافت میکس, سایز, سایز خط کش و شابلون, سایز رنگ, سایز قلمو, سایز مکمل ها, سایز/تعداد, ست رنگ روغن, سطح رنگ ها, سفید, سه پایه, شاملئون, شماره, شمش گرافیت, ضخامت, ضخامت فوم, طرح برگ, طرح درخت, طرح دوچرخه, طرح قایق, طلایی, طلق, طلق اکرولیک, غلطک, فوم برد, فوم برد پشت چسبدار, قایق نجات, قرص گریم صورت, قطر, قلم شور, قیمت ها, کاردک, کاغذ, کاغذ رولی, کاغذ کرافت, کاغذ کرافت, کاور پلاستیکی, کتاب و DVD, کد, کد 201, کد 202, کد 203, کد 204, کد 205, کد 206, کد 207, کد 208, کد 209, کد 210, کد 211, کد C.01, کد C.02, کد C.03, کد C.04, کد C.05, کد C.06, کد C.07, کد C.08, کد C.09, کد C.10, کد C.11, کد C.12, کد C.13, کد C.14, کد C.15, کد محصول, کد مقوا, کروینگ آیس 72*101, کشتی پارویی, کلاه, کوبل واگن, کیف, گرامافون, گواش, گواش پودری, لوازم التحریر, لیدگیتار, لینولئوم, ماژیک, ماژیک بدون محفظه, ماژیک راندو, ماشین msl, ماشین فرمول, ماشین قدیمی, ماکت آب نما, ماکت بافت برجسته, ماکت بافت چاپی (زیپاتون), ماکت تفریحی ورزشی, ماکت خودرو, ماکت درخت و گیاه, ماکت ساختمان ها, ماکت عناصر خارجی ساختمان, ماکت عناصر داخلی ساختمان, ماکت فضای شهری, ماکت لوازم محوطه سازی, ماکت مبلمان آشپزخانه, ماکت مبلمان شهری, ماکت مبلمان فضای سبز, ماکت مبلمان و نشیمن و اتاق خواب, ماکت موجودات زنده, ماکت نظامی, ماکت هلندی, ماکت هلندی, ماکت هلندی, مجسمه سازی, محو کن, مداد آبرنگی, مداد پاستل, مداد رنگی, مدل سایر قلمو, مدل ست قلمو, مدل قلمو, مدیوم, مدیوم رنگ ترک, مرکب, مرکب 120 میل, مرکب 60 میل, مرکب ال بی, معماری, مقوا جیر داینل, مقوا داینل, مقوا رولی, مقوا کالر فابریانو, مقوا کرافت, مقوا کوکتیل, مقیاس/تعداد, مکمل, موتورسیکلت, موریلو 190 گرم, موریلو 360 گرم, میز ابزار, میکسر سیمان, نقاب, نقره ای, نوع بسته بندی مداد, نوع بوم, نوع پالت, نوع کاغذ و مقوا, نوع ماژیک راندو, نوع محصول, نوع مداد, نوع مکمل, نوع میز, هایپر اسپورت, هرم مایا, هلیکوپتر ka-50, هنری, هواپیمای فوکر, ورق آلومینیوم, وزن کاغذ, وزن مقوا, وسایل جانبی سه پایه, ویالون

کد محصول

117

هدف محصول

رقیق کردن رنگ آکریلیک و کاهش درجه براقیت آن، درحالی که دوام لایه رنگ حفظ می شود

سایز محصول

75 میلی لیتر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیوم اکریلیک مات آمستردام (117)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *